Optimering av företagswebbplatser har varit viktigt långt tag där man optimerat olika delar av webbplatsen för att få bättre resultat i olika områden såsom optimering av webbplatshastighet, sökmotoroptimering och konverteringsoptimering.

Mellan juli och augusti 2021 planerar Google börja använda ett nytt metod som heter Core Web Vitals för att förstå och driva till förbättring med användarupplevelse online. I detta inlägg kommer du kunna läsa allt som du bör veta om den nya metoden och vad företag kan göra för att varken riskera sämre konverteringar och sämre sökmotor rankingen.

Core Web Vitals är en ny metod av Google för att mäta användarupplevelsen på webbplatsen. Många företags hemsidor och webbplatser har idag tyvärr dålig användarupplevelse, detta påverkar i sin tur företagets mål och resultat beroende på den upplevelsen användaren får på webbplatsen. Google har själva delat upp Core Web Vitals i tre viktiga delar som de mäter.

CWV består av tre olika delar som tittar på tre olika områden idag, dessa är:

  • LCP = Largest Contentful Paint (laddning)
  • FID = First Input Delay (interaktivitet)
  • CLS = Cumulative Layout Shift (Visuell stabilitet)
Dessa är kraven för vad man måste uppnå i de tre olika delarna för att webbplatsen ska anses ha en bra Core Web Vitals ’score’.

Ja detta är en viktigt faktor som kommer spela en stor roll och som kan ge ’ranking boost’. Googles mål är att visa upp webbplatser som är mest relevanta och som besvarar frågan/löser problemet samtidigt är det väldigt viktigt att de är användarvänliga. Är risken att webbplatsen har dåligt användarvänlighet så kommer er företagswebbplats SEO ranking påverkas.

Notera att det är som med allting inom SEO, Google tittar inte på en enda område utan de har massvis med viktiga punkter som de tittar på och därför är det viktiga att optimera väl hemsidan och webbplatsen.

Trafiken kan också vara en viktigt del av hur er SEO ranking påverkas, klicka här för att läsa mer om trafikens påverkan på Core Web Vitals.

Det finns två stora anledningar till varför Core Web Vitals är viktigt. Målet är att användaren ska ha bra upplevelse och vara nöjd.

  1. SEO. Er företags hemsida och webbplats får en ranking boost eftersom ni har optimerat för ett bättre användarupplevelse.
  2. Konverteringar. En dålig användarupplevelse kan resultera i sämre omsättning för er eftersom den kan påverka kunder som är i processen att konvertera genom att störa, distrahera eller ta för långt tid.

Behöver alla Core Web Vitals uppnås för en bättre ranking ?

Under en AMA (Ask Me Anything) på Google I/O 2021 så dök denna fråga upp om vilken påverkan kan det ha ifall man inte har bra resultat med alla tre delar av Core Web Vitals.

Google teamet svarade med att det är inte nödvändigt att ha exakt alla tre för att få en ’ranking boost’, men de svarade också att när man väl kommit upp till ’bra’ resultat med alla tre delar så behöver ni inte fortsätta göra dessa bättre.
Att göra mikro-optimeringar när man väl kommit upp till ett ’bra’ resultat är onödigt eftersom det kommer inte resultera i bättre sökmotor ranking.

De gav några exempel på vad som skulle vara onödigt uppdatering. Så här sa de då:

Om man får LCP resultat som är 2 sekunder och därefter får ner det till 1 sekund så har vi officiellt meddelat att det inte kommer förbättra rankingen. Däremot om man har väldigt seg webbplats som har en LCP på 20 sekunder och ni får ner det till 10 sekunder så skulle detta kunna potentiellt boosta rankingen.

Källa: Web Vitals | Q&A | Vid 28min

Hur viktig är trafiken för Core Web Vitals ?

Trafiken är inte viktigt för de webbplatser som har uppnått minsta trafik värden.

Google mäter faktiskt Core Web Vitals genom riktiga besökare som har gett godkännande till Google Chrome att kunna mäta olika webbplats upplevelse värden.

Googles egna verktyg Search Console kommer inte visa CWV värden för de webbplatser som inte uppnått minimum trafik krav.

När börjar Google använda Core Web Vitals metoden?

Mellan juli och augusti 2021 kommer Google att börja använda denna metod för att driva webbplats till att bli mer användarvänliga.

Hur ofta kommer Google mäta Core Web Vitals?

För tillfället så tar det 28 dagar för Googles Core Web Vitals test verktygen att samla ihop data. Vi har inget heller som visar att denna tidsram kommer förändras inom snar framtid.

Detta betyder alltså att när ett företag gör förändringar på sin hemsida eller webbplatsen så kommer det ta minst 28 dagar tills man ser resultaten av det.

Läs mer om skillnaden mellan hemsida, webbplats , landningssida m.m.

Vad bör man börja med när man optimerar för CWV ?

Google berättade under Google I/O 2021 att enligt den data som de samlat in så är LCP den största problemet som de ser webbplatser har. Det har oftast att göra med bilder som är inte optimerade helt och det kan därför vara bäst att börja först med den delen.

Vår rekommendation är att göra först en SEO analys för en bättre inblick ifall det finns något som är mer allvarligare och som behöver prioriteras.

Det finns idag två verktyg från Google i syfte att analysera och förstå bättre användarupplevelsen på webbplatsen och även sökmotorvänligheten. Båda är helt gratis att använda och är en av viktigaste verktygen när det kommer till sökmotoroptimering.

Om man inte har tekniskt kunskap helt kan det bli väldigt svårt förstå och optimera både för CWV och speciellt helt sökmotoroptimera webbplatsen. Det finns tyvärr inget verktyg som kan automatiskt optimera en webbplats eftersom hemsidor och webbplatser skiljer sig åt ganska mycket och även problemen man har. Därför kan det vara bra att att ta hjälp någon mer kunnig inom SEO.

Självklart! Foomle design är en digitalbyrå, men vi kallar oss även SEO Byrå eftersom ett så stort fokus i våra uppdrag är att optimera och driva in kvalificerad trafik åt företag och organisationer. Vi hjälper företagswebbplatser att driva in ny trafik och vi jobbar ständigt med att optimera webbplatser.
Vi analyserar gärna er företagswebbplats och optimerar den för CWV. Ta kontakt med oss idag för att boka in kostnadsfritt samtal. Vi ser fram emot att hjälpa er mot bättre resultat!