Något av det absolut vanligaste misstaget företag gör i starten av sin marknadsföring är att inte skapa och rikta in sig till en relevant och specifik målgrupp. Vissa företag resonerar att “vi är ett bra alternativ för alla” (vilket sällan stämmer) medan andra företag ser det som för krångligt att kartlägga en specifik målgrupp och väljer helt enkelt att skjuta upp det, igen och igen.
Riskerna med att rikta in sig till en för bred målgrupp (eller fel målgrupp) är många, men framförallt gör det att ni når ut till personer som inte är redo eller intresserade av att överväga ert företag. Utan ett mål går det ju helt enkelt inte att träffa någonting. 
I den här texten går vi igenom värdet av att skapa en målgrupp samt hjälper er med enkla strategier för att ni ska kunna skapa ert företags målgrupp.

Värdet av att skapa en målgrupp

Att definiera sin målgrupp är vitalt när det gäller att marknadsföra företagets budskap och det är något vi som privatpersoner gör, mer eller mindre medvetet, konstant. Redan som barn förstod vi vikten av att rikta in sig till en relevant målgrupp, även om det då oftast handlade om små förfrågningar till våra föräldrar.
Självklart får man olika respons av olika personer, så för ett företag som vill marknadsföra sig är det oerhört värdefullt att definiera vilken typ av personer som vore mest relevanta att rikta in sig till.
Utan kännedom av den ideala målgruppen går det inte rimligtvis att förvänta sig särskilt goda resultat från företagets ansträngningar att marknadsföra sina erbjudanden.
En annan enorm fördel med att skapa en målgrupp är att ni slipper spendera onödiga pengar på irrelevanta personer, som ändå inte är intresserade eller i behov av det ni erbjuder. Genom att ha en målgrupp gör ni er marknadsföring effektiv gällande både kostnader och resultat.

Framgång i marknadsföring beror på så mycket annat än enbart storleken på företagets budget. Oavsett budget finns alltid fler irrelevanta människor att nå ut till och medan vissa företag föredrar ”testa och se”-metoden är det många som inte har de resurserna att lägga ner. Särskilt inte när det finns enkla tekniker tillgängliga för att lyckas identifiera företagets målgrupp.

Hur identifierar man företagets ideala målgrupp?

Bild på en gata med massa människor vilket gör det svårare att hitta en person likt det är att identifiera ideala gruppen
Lär dig identifiera ideala målgrupp för att kunna marknadsföra företaget till rätt målgrupp

Principen av att identifiera sin målgrupp är fantastiskt enkel. Ju mer ni vet om vad andra tycker är viktigt, vad de behöver och gillar, samt vad de möter för utmaningar och problem, desto lättare blir det att möta dem med era relevanta budskap och erbjudanden. Ju större fokus ni lägger på att optimera och lära känna målgruppen, desto större framgång kan ni alltså förvänta er.
Företag som lär sig att identifiera sin ideala målgrupp och skapar olika personas har enormt större chans att få goda mottaganden och positiva utfall. För nystartade företag är processen att hitta rätt målgrupp lite längre och det kan krävas både tid och tester innan det lyckas, men är minst sagt värt att lägga resurser på. 

Med en tydligt definierad målgrupp kan varenda detalj av ert företags budskap anpassas för att bli relevant och engagerande enligt deras värderingar, intresse och behov. Med så relevanta budskap blir resultatet ofta mycket nöjda kunder och goda rekommendationer. 
För att identifiera företagets ideala målgrupp är det viktigt att först se till att besvara några grundläggande frågor för att se era budskap ur målgruppens perspektiv:

  • Vilka problem hjälper ni till att lösa?
  • Vilka begär släcker era erbjudanden?
  • Vilka behov har ni möjlighet att möta?

Analysera era nuvarande kunder och besökare och använd den data ni redan har för att förstå er publik ytterligare. Genom verktyg som Google Analytics eller Facebook Analytics är det möjligt att kunna se och mäta användardata från er hemsida, vilket kan vara mycket insiktsfullt och värdefullt i skapandet av företagets målgrupp. Genom att analysera den data ni redan får in kan ni ta reda på hur relevant er nuvarande publik är och göra justeringar därifrån.
Om exempelvis er bounce rate är hög, time on site väldigt låg eller antal sidor per session är underväldigande kan detta indikera att ni riktar in er till fel typ av personer, då de uppenbarligen inte är särskilt intresserade av att engagera sig med ert företag.

Ett bra sätt att lära sig mer om målgruppens utmaningar och behov är att övervaka diskussioner i olika relevanta grupper på sociala medier, över bloggar och forum.

Undersök konkurrenterna och marknaden för en mer omfattande överblick

Välj ut relevant demografi att rikta in er till, där ni ser störst chanser för framgång.

Skapa relevanta köp-personas och låt dessa guida er genom marknadsföringen

Identifiera var era kunder kommer att hitta er

Utvärdera er segmenterade publik regelbundet för att identifiera förbättringsmöjligheter

Skillnaden mellan målgrupp och personas

Skillnad mellan målgrupp & personas för att förstå hur ni kan marknadsföra företaget till rätt målgrupp

Målgruppen är den grupp människor ni vill nå ut till och förmedla era budskap till.
Personas är fiktiva personer som representerar en del av målgruppen och beskriver idealkunder baserat på information som demografi, intresse, beteende och livsstil.
De personas ni skapar hjälper er att nå ut till er ideala målgrupp genom ett mer personligt perspektiv.
Skillnaden mellan en målgrupp och en persona är enorm och ligger helt i detaljerna. Oavsett om all information stämmer till 100% eller om det snarare baseras på gissningar, är det viktigt att bygga upp olika personas för att få en bättre och mer täckande överblick av slutkunden.

Fördelar med att skapa personas:

  • Slutkunden blir genom fler detaljer mer verklig och det blir lättare att förstå deras perspektiv
  • Det blir lättare att göra justeringar av detaljer med tiden, allteftersom ni lär känna kunderna ytterligare.
  • Kostnadseffektiv lösning då ni optimerar mot att nå ut till rätt typ av kund
  • Era budskap blir mer relevanta vilket ökar engagemanget med ert varumärke

Hur man skapar personas

Det är svårt att skapa ett relevant budskap till en generisk målgrupp.
Med informationen “gifta kvinnor och män mellan 20-40 år, bosatta i Sverige med en inkomst på mellan 26 000 – 35 000 kronor per månad” är det inte särskilt enkelt att skapa relevanta budskap att nå ut med. Desto enklare är det att rikta in rätt budskap genom informationen “Fredrik är en gift man på 35 år som är bosatt utanför Göteborg. Han arbetar som rekryteringsansvarig med en inkomst på 30 000 kronor per månad. På fritiden gillar han att renovera hemma och kollar ofta efter bygg-inspiration på Instagram och i Facebookgrupper”.
Vi rekommenderar att bygga upp åtminstone två – tre stycken olika personas för att få en tillräckligt heltäckande bild över era olika relevanta kunder.

Skapa kontakt med ert företags målgrupp

Att skapa kontakt med er målgrupp är viktigt för att kunna förstå och avgöra hur de kommer att reagera på era budskap, vilket är direkt relaterat till företagets tillväxt och framgång. Att söka förståelse för hur målgruppen kommer reagera, vad de vill ha och behöver förbättrar både varumärkets rykte såväl som kontakten och relationen med slutkunderna. Genom god kontakt med den ideala målgruppen lyckas ni även snabbare anpassa er till marknadens svängningar.

För mer information och hjälp att skapa ert företags målgrupp eller personas är ni givetvis varmt välkomna att kontakta oss på Foomle Design. Annars hjälper vi er mer än gärna att optimera ert företags marknadsföring utifrån de målgrupper ni redan skapat. Ta kontakt med oss idag, så pratar vi vidare om hur vi kan hjälpa ert företag med tillväxten!