Först och främst – vad är egentligen en USP inom marknadsföring?

USP (Unique Selling Point eller Unique Selling Proposition på engelska), eller unik konkurrensfördel på svenska, är de nyckelfaktorer och fördelaktiga egenskaper som skiljer ert företag, era tjänster eller produkter från era konkurrenter. Era USPs markerar vad som gör er annorlunda och som ger era kunder värde, utöver den produkt eller tjänst de köper.

Utan en tydlig USP blir företaget lätt ett i mängden och potentiella kunder kan ha svårt att se varför de bör handla hos just er, istället för någon annanstans. Om ni inte kan förklara på vilka sätt ert företag, era produkter eller tjänster är annorlunda (och bättre än andra alternativ) är det inte heller enkelt för era potentiella kunder att lyckas se värdet ni kan erbjuda.
De flesta varumärken och företag har redan USPs som de förmedlar – vissa gånger utan att själva vara medvetna om det. Med mycket erfarenhet och stora insikter i målgruppen kan förmedlandet av de unika fördelarna komma på ett naturligt sätt, utan att nödvändigtvis tydliggöra och markera specifika USPs. Däremot är det alltid av värde att specificera företagets unika fördelar, för att kunna kommunicera värdet tydligt och enklare locka fler kunder. Att exempelvis skapa nytt innehåll på webbplatsen, e-handeln eller på sociala medier blir mycket enklare med tydligt markerade USPs, eftersom det ger en röd linje att utgå ifrån i alla förmedlade budskap.

Varför är det så viktigt att ha koll på företagets USPs?

Era USPs är de nycklar som utgör de grundläggande skillnaderna mellan er tjänst eller produkt och vad konkurrenterna erbjuder. De definierar er positionering och ert värde på marknaden, samtidigt som de hjälper potentiella kunder att kunna ta relevanta köpbeslut. USPs hjälper helt enkelt potentiella kunder att förstå om produkten eller tjänsten är rätt val för dem. Ibland kan den även avslöja mycket om företagets värderingar och på det sättet få kunder att kunna relatera på ett emotionellt plan. USPs kan alltså ensamt utgöra grunden till att era kunder väljer att konvertera hos er och är därför mycket viktigt att lägga fokus på.
Genom att kommunicera era USPs till era kunder ser ni till att ert företag och era produkter eller tjänster står ut i mängden. På det sättet skapar ni enklare ett intresse hos er målgrupp och ökar chanserna att de känner anledningar nog att bli kunder hos er. För väletablerade företag (som exempelvis Duracell) är deras USPs (i detta exempel: hållbarhet) ofta starkt länkade med varumärket.

Att tydligt kommunicera er USP hjälper kunderna att navigera bland alla alternativ för att kunna fatta rätt köpbeslut. För att ge kunder möjlighet att känna sig trygga med att konvertera hos er är det därför viktigt att ni kommunicerar er USP på ett effektivt sätt. Allting börjar med att identifiera vilken eller vilka USPs som vore bäst val för just ert företag.

USP – Exempel

En e-handel som säljer skönhetsprodukter

Först och främst listar företaget sina värde-punkter och fördelar:

 • Organiska produkter
 • Inga produkter är djurtestade
 • Välkända och omtyckta varumärken
 • Veganska produkter
 • Fri frakt
 • Kundtjänst över både telefon, mail och chatt
 • Snabb och vänlig support

Efter ordentligt med research märker företaget att många konkurrenter på marknaden positionerar sig som organiska och gröna alternativ. Minst lika många markerar sina välkända varumärken och sin trevliga support. Däremot finns det bara ett fåtal som positionerar sig som veganska (= grönt, hållbart och djurvänligt) alternativ.

Efter en snabb kundundersökning via e-post får företaget reda på att en stor del av deras existerande kunder valt att köpa deras produkter på grund av att de inte var djurtestade eller har animaliskt innehåll.

Med ett tydligt hål att kunna fylla på marknaden är det dags för företaget att lista relevanta USPs:

 • Veganska skönhetsprodukter
 • Inga djurtester
 • Hög kvalitet

För att sedan, utifrån det, kunna brainstorma och utforska nya slogans eller andra sätt att kommunicera era USPs:

 • The kind beauty store
 • Choosing kind beauty
 • Choosing kindness
 • Human beauty

Därefter är det bara att besluta sig för den eller de alternativ som är mest attraktiva. Ungefär så här kan processen att välja företagets unika konkurrensfördel gå till.

Hur identifierar ni ert företags USPs?

Många företag vet inte hur de ska avgöra sina USPs eller hur de ska kunna begränsa sig till enbart ett fåtal konkurrenskraftiga punkter. En USP i sig ska vara tydlig, relevant och tilltalande, men behöver inte nödvändigtvis vara unik från exakt alla andras. Däremot är det viktigt att ni ser till att era USPs utgör något värdefullt och unikt, samtidigt som de bidrar till att utmärka er på marknaden.

Hur går man då tillväga för att identifiera företagets bästa tänkbara USPs?
För att kunna identifiera företagets USPs är det först viktigt att veta vad som kan utgöra en USP. De absolut vanligaste och mest effektiva USPs som används idag kan placeras i tre olika kategorier; service, pris och kvalitet. Här går vi in lite djupare på vilka olika unika konkurrensfördelar som kan ingå i dessa kategorier.

Service

 • Support med långa öppettider
 • Olika typer av support (chatt, telefon, mail, butik)
 • Personlig kontaktperson
 • Service ingår
 • Fri retur

Pris

 • Lågt pris
 • Mycket innehåll för priset/mängdrabatt
 • Tjänster/produkter med högt värde för kostnaden
 • Fri frakt

Kvalitet

 • Överlägsen kvalitet
 • Särskild kvalitet (exempelvis hållbart material, unikt ursprung, fritt från allergener, etc.)
 • Unikt innehåll
 • Kvalitativ tillverkningsprocess
 • Anknyter till kundens värderingar

Tänk på att använda detta som inspirationskälla och utgångspunkt, istället för exakta instruktioner. Att exempelvis ha “support dygnet runt” som företagets största USP kanske enbart är relevant eller attraktivt om inga av era konkurrenter erbjuder samma sak.

Hur er USP och målgrupp hör ihop

Vad är det som får en kund att välja en leverantör framför en annan?
Som konsumenter väljer vi oftast de alternativ som resonerar starkast med oss. Att ha en eller flera tydliga och välbeskrivande USPs kan vara den avgörande faktorn för att få fler kunder att vilja välja ert företag. Genom strategiska USPs kan ni enklare sticka ut på marknaden och se till att locka rätt typ av kunder.
Utgå alltid från era kunders perspektiv och se till att era USPs känns relevanta för era kunder, så att de effektivt kan arbeta till er fördel. Är det viktigaste för er att era kunder uppskattar den nivå av engagemang, ansträngningar och kvalitet ni levererar i era produkter eller tjänster, är detta betydligt mer rimligt att markera med era USPs. Vill ni snarare locka en bred målgrupp för snabba köp för låga priser är det mycket fördelaktigt att markera detta genom era USPs för att helt enkelt se till att locka rätt typ av kunder. Om er ideala målgrupp exempelvis värderar kvalitet högre än kostnaden är det viktigt att ni formulerar era USPs utifrån det.

Klicka här för att läsa mer om vikten av att marknadsföra sig till rätt målgrupp och hur ni ser till att ert företag riktar in er till rätt typ av personer.

En enkel guide för att skapa era USPs

 1. Lista allt ni vet om er ideala målgrupp i dagsläget. Vad är viktigt för dem? Vad upplever de för behov och utmaningar? På vilka sätt kan ert företag, era produkter eller tjänster hjälpa dem eller täcka deras behov?
 2. Skriv en lista över alla fördelar och allt tänkbart värde kring ert företag och era produkter eller tjänster. Vad kan ni tillföra för värde – på vilka sätt? Vilka olika behov kan ni och era produkter eller tjänster täcka? Lista de emotionella behov som täcks genom era produkter eller tjänster. Varför är detta viktigt för kunden? Var ligger det egentliga värdet och vilka känslor kan det leda till?
 3. För att kunna identifiera vilka USPs som vore mest relevanta och rätt för er är det viktigt att ni får bra koll på marknaden. Kolla runt och undersök både hur de stora spelarna såväl som era direkta konkurrenter positionerar sig till sina kunder. Ta reda på vad det kan finnas för luckor på marknaden och vad som saknas hos andra alternativ. Lägg märke till hur era konkurrenter kommunicerar för USPs till sina kunder. Jämför era fördelar och egenskaper med era konkurrenter och identifiera vilka faktorer som skiljer er år. På detta sättet kan ni med hjälp av era USPs göra ert företag till ett starkt och tilltalande alternativ för fler kunder.
 4. Identifiera vilka faktorer med era produkter eller tjänster som era konkurrenter inte kan kopiera eller imitera. Vad är svårt för andra att återskapa eller kopiera? Markera det. Ta bort de behov från listan som redan täcks av era konkurrenter.
 5. Säkerställ att de potentiella USPs som finns kvar på listan är relevanta både för ert företag såväl som för er målgrupp och representerar hur ni vill att era kunder ska uppfatta er. Kontrollera att de punkter ni väljer ut kan förmedla ert värde på ett enkelt, tydligt, specifikt och minnesvärt sätt.
 6. Be om era existerande kunders tankar och feedback för att förstå varför de valde att bli kunder hos just er. Utför kundundersökningar och fråga era kunder vad de värderar gällande era produkter eller tjänster. Fråga även vad det var med ert företag eller era erbjudanden som fick dem att välja just er. Med denna värdefulla feedback som grund blir det enklare att utvärdera relevansen av de USPs ni hittills tagit fram, då ni har era nuvarande kunders faktiska åsikter att kunna jämföra med.

Tips i processen att skapa ert företags USP

Först och främst behöver er USP vara något unikt, något inga eller enbart ett fåtal av era konkurrenter på marknaden erbjuder eller representerar i dagsläget. Er USP bör vara något som ger värde till er målgrupp och förmedla något de bryr sig om. Den behöver alltså inte vara generell eller tilltala en stor grupp för att fungera effektivt, så länge den är relevant för er specifika målgrupp.

Håll er USP enkel och tydlig, för att kunna förmedla den lika effektivt genom olika metoder. Sikta mot att på ett så enkelt sätt som möjligt låta er USP summera den primära skillnaden mellan er och andra företag på marknaden. För att kunna fungera effektivt behöver er USP vara specifik. Istället för att förmedla att er produkt är bäst; beskriv vilka specifika fördelar som era kunder kan förväntas uppleva.

Gör er USP minnesvärd. Detta kan vara det svåraste steget i processen. Att på ett tydligt, enkelt och specifikt sätt beskriva sitt företag, sina produkter eller lösningar kanske är en enkel match, men att beskriva det på ett minnesvärt sätt, som fångar kundens engagemang eller intresse – där har vi en utmaning!

E handelsplattformen Shopify har tagit fram en användbar mall som kan hjälpa företag att definiera sina USPs (på engelska):

[YOUR BRAND] offers [PRODUCT/SERVICE] for [TARGET MARKET] to [VALUE PROPOSITION]. Unlike [THE ALTERNATIVE], we [KEY DIFFERENTIATOR].

Shopify

Så här kan ett exempel baserat på denna mall se ut:

Foomle Design erbjuder hjälp inom allt från webbdesign till digital marknadsföring för att hjälpa svenska företag att växa effektivt på nätet.
Till skillnad från många större digitala byråer ligger vårt fulla fokus på våra kunders mål.

Denna mall kan hjälpa er när ni sätter ihop USP att enklare kunna sätta ord på vad det är ni representerar eller erbjuder som är värdefullt för era kunder, samt hur ni skiljer er från andra alternativ.

Hur ni bäst förmedlar era USPs

En USP kan appliceras inom olika typer av marknadsföring för att visa på vilka sätt företaget utmärker sig på marknaden och kan generera värde. Gällande satsningar inom digital marknadsföring är det mycket viktigt att ni kommunicerar er USP så att ni ger de personer ni når ut till möjlighet att kunna ta köpbeslut som känns rätt. Om inget särskiljer alla de produkter eller tjänster som finns tillgängliga på marknaden är det svårt för kunderna att veta vilka alternativ som är rätt för dem.

Era USPs bör utgöra kärnan av ert företag och er marknadsföringsstrategi. Förmedlar ni era unika fördelar i alla olika steg framåt; som exempelvis när ni skapar eller uppdaterar er webbplats, när ni publicerar nytt innehåll på er webbplats och era sociala medier, när ni skapar marknadsföringskampanjer och när ni skickar ut nyhetsbrev? Se till att använda era USPs som utgångspunkter i all er direkta och indirekta kommunikation med era kunder och besökare, för att få bäst förutsättningar att se goda resultat.

Många webbutiker inkluderar sina olika USPs längre ner på webbplatsen, i sin footer. Detta kan vara allt från att de förmedlar fri frakt över X kronor, ett visst antal dagars fri retur, säkra betalningslösningar eller särskilt snabb support.
Att publicera nytt innehåll via företagsbloggen på webbplatsen ger även bra möjligheter att kunna förmedla era USPs på ett effektivt sätt. Att publicera nytt innehåll och göra satsningar på content marketing är ofta mycket lönsamma och effektiva metoder. Det ser dessutom till att er USP är fortsatt relevant inom marknaden och för er målgrupp, samtidigt som ni får möjligheten att bidra med nytt värdefull innehåll till era följare och besökare.

Läs mer om content marketing.

Tänk på att konstant hålla era USPs relevanta, både i tiden och för er målgrupp. Allteftersom trender skiftar, ni gör förändringar i ert företag eller bland era erbjudanden och utbud, ligger det stort värde i att se över era USPs så att de är fortsatt relevanta och effektiva.

För att få en konsultation kontakta oss på den digitala byrån Foomle Design. Vi kan hjälpa er att utforma en gynnsam marknadsföringsstrategi och kommer gärna med goda råd och rekommendationer för att ni på bästa sätt ska kunna identifiera ert företags unika konkurrensfördelar. Kontakta oss idag så tar vi ett inledande samtal!