När du vill framföra ett budskap om företaget eller presentera erbjudanden är marknadsföring via e-post en mycket kostnadseffektiv metod, fylld av potential. Marknadsföring via e-post är kostnadseffektivt, lönsamt och framförallt mätbart, vilket ger till möjlighet att ständigt öka kunskapen om målgruppens beteende och därmed förbättra resultaten. När kommunikationen sker direkt i inkorgen (till skillnad från i flödet på sociala medier eller på företagets webbplats) blir känslan långt mer personlig och relevant.
Viktigt att komma ihåg är att allt fler företag marknadsför sig på detta sätt. Det innebär också att fler mail lämnas olästa i inkorgarna och risken att tappa prenumeranter ökar. Det är utmanande att stå ut i mängden och lyckas fånga intresset hos läsarna, men det är långt ifrån omöjligt.
Här får du 10 värdefulla nycklar för att uppnå mer framgångsrika resultat från marknadsföringen med nyhetsbrev.

Strategi

Skicka ut regelbundna nyhetsbrev

Avgör hur ofta företaget kan och bör skicka ut nyhetsbrev via e-post. Vad är relevant för prenumeranterna och hur ofta kan ni leverera värdefullt innehåll?
Beroende på företag, vertikal, bransch och målgrupp (bland annat) kan något av följande alternativ vara passande:

 • En gång per vecka
 • Två gånger per månad
 • En gång per månad
 • En gång per kvartal

Den viktigaste faktorn är att företaget konstant gör regelbundna utskick, så att mottagarna kan lita på både när och vad de får mail.

Samla in e-postadresser

Att (fortsätta) samla in e-postadresser är vitalt för att bibehålla en relevant målgrupp och för att hålla era prenumeranter engagerade. Gör upp en strategi för att kontinuerligt kunna fortsätta samla in nya e-postadresser till samlingen av prenumeranter. Kom på olika erbjudanden och hitta sätt att ge ytterligare värde för era besökare. 

Här är några olika metoder för att effektivt samla in nya e-postadresser:

 • Se till att ha en lättillgänglig signup-plats på webbplatsen med beskrivning av vad nyhetsbreven kommer att innehålla och hur ofta de kan förvänta sig att få e-post från er. 
 • Landningssidor kan vara ett positivt tillägg för att få in fler relevanta prenumeranter. Skapa en landningssida som framhäver värdet av era nyhetsbrev och glöm inte att inkludera ett stort och tydligt CTA. 
 • Beroende på vilken typ av företag ni har och vilken typ av målgrupp ni riktar in er till kan det vara effektivt att anordna en tävling eller kampanj. Där hade ni kunnat erbjuda en ny prenumerant eller ny kund att vinna något av värde. 
 • Se till att era mailutskick är enkla att dela vidare till andra. Att dela meningsfulla, roliga, inspirerande eller på något sätt värdefulla budskap med nära och kära är numera ett naturligt sätt för många att kommunicera. Se därför till att era utskick är enkla och smidiga att delas vidare. Att prioritera detta gör även att företaget kommer att växa genom rekommendationer och positiva ord, vilket enbart är positivt för varumärkets tillväxt.
 • Tänk på att alltid samla in e-postadresser med GDPR i åtanke. Det är viktigt att ett samtycke ska kunna plockas fram som bevis, så att företaget slipper riskera böter senare.

Marknadsför respektfullt

När det gäller e-postmarknadsföring är det viktigt att visa stor respekt för mottagarna och kommunikationen bör alltid ske på deras villkor, med deras tillstånd som grund.
Med tydlighet och öppenhet kan mottagarna känna sig trygga och ett förtroende byggs upp. Även för att öka effekterna av marknadsföringen via e-post är det viktigt att prenumeranterna är intresserade och engagerade. Se därför till att mottagarna är personer som medvetet och med mening valt att prenumerera på dina nyhetsbrev.
Det finns olika saker du kan göra för att se till att era prenumeranter känner sig trygga och uppskattar dina utskick.

Här är några tips gällande respektfulla nyhetsbrev via e-post:

 • Skicka enbart ut nyhetsbrev till mottagare som uttryckligen bett om att få e-post från företaget. Ett verktyg för att säkra mottagarnas intresse är att använda double opt-in, som ser till att fråga två gånger innan prenumerationen startar. Att implementera en så enkel metod kan spara både tid och värdefulla resurser på längre sikt. 
 • Sätt rätt förväntningar från början och var tydlig med vad nyhetsbreven kommer att innehålla, även om innehållet är varierande. För att få besökare att känna sig bekväma med att prenumerera på ert nyhetsbrev är det bra att berätta vem avsändaren är, vad de kan förvänta sig för innehåll och hur ofta nyhetsbreven kommer skickas ut. 
 • Gör alternativet att avsluta prenumerationen tydligt och lättillgängligt i varje utskick, för att göra det enkelt och smidigt för mottagarna att välja själva.
 • Dela aldrig adresslistan och använd den enbart för att skicka ut den typ av nyhetsbrev som mottagaren gick med på när de började prenumerera.

Sätt upp mål för nyhetsbreven

Definiera först vilka faktorer som innebär framgång för varje utskick. Det kan röra sig om allt från klick eller nya besökare till antal konverteringar. Gör upp en lista över olika typer av målsättningar ni vill uppnå (exempelvis försäljning, konverteringar, fler prenumeranter, fler besökare till webbplatsen, fler följare på sociala medier eller antal delningar). Det bästa är att ha en typ av målsättning till varje typ av nyhetsbrev, så att fokus enbart ligger på prestation inom ett område i taget.
Gör upp en plan för vilka typer av nyhetsbrev företaget vill att målgruppen ska ta del av. Sätt upp fokuspunkter på önskat utfall per typ av nyhetsbrev. Med detta som utgångspunkt förenklas processen enormt.
Fokuset i marknadsföring via nyhetsbrev bör till stor del ligga på att förstärka relationen med prenumeranterna; att öka tilliten till företaget, att vilja dela budskapen vidare, att kunna relatera till företagets värderingar. Att skapa engagemang är nyckeln för att få goda resultat från marknadsföringen genom e-post.

Analysera resultaten från nyhetsbreven

Att koppla ihop sitt Google Analytics-konto med utskicket är en mycket bra idé som gör att du kan spåra vad användarna som kommer från nyhetsbrevet gör på webbplatsen (såsom spenderad tid på webbplatsen, besökta sidor, konverteringar, med mera).

Om öppningsfrekvensen sjunker eller du märker att fler personer väljer att avbryta prenumerationen kan det innebära att nyhetsbreven inte är relevanta för målgruppen eller möter deras förväntningar. Då kan det vara en bra idé att granska rubrikerna, innehållet, frekvensen, att utskicket är anpassat efter olika enheter, osv. för att se om det finns utrymme för förbättring. Testa att göra förändringar och mät skillnaden.

Testa dig fram och se vilka faktorer som förbättrar resultaten. Kanske fungerar det bättre för just er att skicka nyhetsbrevet på söndagar, eller kanske på tisdagar. Läs på kring vad som fungerar generellt sätt och gör sedan tester för att hitta förbättringsmöjligheter och utrymme för utveckling.
Testa olika ämnesrader, CTA (call to action), dag eller tidpunkt för utskick, testa att skicka om nyhetsbrevet till de som inte öppnat, för att se om det ökar chansen.

Testa mycket och testa ofta

Vill du testa ämnesraden för att se vad som får fler att öppna utskicken eller vill du få fler att konvertera genom innehållet i nyhetsbrevet?
Gör A/B-tester och splitta publiken i två delar för att effektivt kunna mäta resultaten från era nyhetsbrev. Ju mer tester ni gör, desto fler mönster kommer ni att upptäcka och därifrån blir marknadsföringen genom e-post enklare att justera.
Se till att sätta upp ett tydligt mål innan några tester körs. Utan målsättningar eller med för många mål är det svårt att uppnå resultat.
Gör enbart ett test åt gången för att säkerställa vad som ger effekt och var resultaten kommer från.

Vilka olika delar av nyhetsbrevet kan A/B-testas?

 • Rubriken
 • Den beskrivande texten
 • Innehållet
 • Nyhetsbrevets CTA (call to action)
 • Bilder

Skicka om nyhetsbrevet

För att öka öppningsfrekvensen kan du välja att skicka om samma nyhetsbrev till de prenumeranter som ännu inte har öppnat det första. Ändra då rubriken och den beskrivande texten som förhandsvisas innan mailet öppnas. Den uppenbara risken med att skicka om nyhetsbrevet på nytt är att mottagaren kan uppleva företaget som tjatigt och markera det som spam. Samtidigt kan det fungera som en effektiv teknik för att fånga upp de som missat det första utskicket av olika anledningar och kan definitivt vara värt att prova.

Innan du skickar om nyhetsbrevet, se till att:

 • Avvakta med att skicka om nyhetsbrevet åtminstone 3-5 dagar (eller en mer relevant tidsram för er), för att ge tillräckligt mycket tid för prenumeranterna att öppna original-utskicket. 
 • Tidpunkten och/eller veckodagen är bättre anpassad efter målgruppen.
 • Rubriken är bättre anpassad efter målgruppen.
 • Den beskrivande texten optimeras för högre engagemang.

Innehåll

Inkludera relevant innehåll

Se till att innehållet i nyhetsbreven är relevant för målgruppen, allra helst just nu. Innehållet bör gå i linje med företaget på något sätt, för att alltid hålla utskicken relevanta. Inkludera inte bara information om företaget och era tjänster, utan även (och framförallt) relevant information om branschen samt rekommendationer, tips och råd till era besökare. Skicka ut nyhetsbrev med varierat innehåll för att kunna hålla en större del av målgruppen intresserade och engagerade.
Att göra utskicken personliga genom att inkludera mottagarens namn i en hälsningsfras leder generellt till en högre öppningsfrekvens. Gå alltid igenom mailen innan de når mottagarna för att undvika misstag som “Hej Förnamn” eller fel namn, vilket inte direkt leder till särskilt goda resultat.

Välj CTA med omsorg

Nyhetsbrevet bör alltid inkludera ett tydligt CTA (call to action), för att uppmuntra mottagarna att agera i linje med budskapet. Istället för en traditionell knapp som lyder “köp nu” eller liknande kan det vara effektivt att prova att använda lite mer relevanta och lockande knappar som variation.

Ställ dig dessa frågor när du utformar nyhetsbrevets CTA:

 • Är det beskrivande?
 • Är det enkelt?
 • Är det handlingskraftigt?
 • Är det lätt att missa?

Utskickets CTA kan påverka resultatet enormt och har förmågan att skapa en känsla av brådska som kan bidra till att fler väljer att agera nu – om det är rätt utformat. Se därför till att ert CTA alltid går i linje med rubriken såväl som innehållet av nyhetsbrevet.

Nyttja den beskrivande texten i förhandsvisningen

Den beskrivande text som förhandsvisas efter rubriken i e-postmeddelandet är mellan 35 och 140 karaktärer lång. Denna inledande text låter mottagarna veta mer om innehållet och kan fungera som en bra intresseväckare för att öka öppningsfrekvensen av utskicken.
Många företag tar inte tillvara på möjligheterna som denna texten innebär och låter nyhetsbreven tala för sig själva. Då syns enbart de inledande orden från nyhetsbrevet i den beskrivande texten, eller så lämnas utrymmet tomt. Detta är dessvärre inte en optimal strategi, då första intrycket är oerhört viktigt för mottagarnas tillit och inställning till företaget. Tänk på att varje ord räknas i den beskrivande texten. Se därför alltid till att lägga tillräcklig del på både planering och utförande i detta moment. 

Skriv först rubriken på e-postmeddelandet. Lägg sedan till sammanhang som kopplar ihop rubriken med innehållet. Här är några förslag på hur du kan göra:

 • Presentera ett erbjudande i rubriken. Lägg sedan till fler detaljer i beskrivningen
 • Utforma rubriken som en fråga. Låt sedan den beskrivande texten snudda vid svaret på ett engagerande sätt.
 • Inkludera information om innehållet som inte blivit presenterat i rubriken

Här kommer tre förslag på hur det kan se ut:

En person i båt relaterat till resebyrå resor

Företag 1 Resebyrå

Ämne: 10 resmål som är perfekta att besöka efter Covid-19

Beskrivning: Boka inom 30 dagar och få upp till 20% rabatt! Upptäck din nya favoritdestination här.

En person skriver på kontrakt relaterat till advokatbyrå tjänster

Företag 2 Advokatbyrå

Ämne: Nya lagar som träder i kraft 2021

Beskrivning: Vilka lagar påverkar ert företag? Vi har skapat en fullständig lista.

Företag 3 Gym

Ämne: Här är nästa veckas gruppträningar på [Gym]!

Beskrivning: Testa spinning, boxning eller aerobics! Följ våra gruppträningar hemifrån via vår webbplats.”

Kom ihåg att nyhetsbrev går väldigt bra att para ihop med andra delar av content marketing-strategin; såsom populära blogginlägg, inlägg på sociala medier eller till och med videoklipp.

Inkludera värdefullt innehåll

Att regelbundet marknadsföra sig med nyhetsbrev är inte samma sak som att framgångsrikt marknadsföra sig med nyhetsbrev. Se till att alltid dela med er av värdefullt innehåll till era mottagare. Ge era prenumeranter goda anledningar att vilja dela och rekommendera er vidare till sina nära och kära, genom att ge dem värdefullt innehåll. Att komma med tips, råd, rekommendationer, guider, relevant information och kunskap är goda sätt att leverera värde till målgruppen. En bra utgångspunkt är att alltid sträva mot att få mottagarna att se fram emot nästa nyhetsbrev.
När det gäller erbjudanden och kampanjer är det viktigt att de olika kanalerna samarbetar. Mottagarna måste tycka att det är relevant och givande att prenumerera på era nyhetsbrev, så se till att inte publicera samma erbjudanden över sociala medier, i annonser eller på er webbplats; utan sträva alltid mot att belöna era prenumeranter med extra värde vid varje möjligt tillfälle. 

För att skapa ett mer minnesvärt och positivt intryck hos mottagarna är det en bra idé att lägga ner ansträngningar på de grafiska elementen i nyhetsbreven.
Oavsett hur stort fokus du vill lägga på denna del är det viktigt att de grafiska aspekterna kommer vara sammanhållande över tid. På detta sätt ökas kännedomen om företaget eller varumärket konstant.
Att använda animationer eller filmklipp i nyhetsbreven kan vara mycket effektivt vid nya produktlanseringar, erbjudanden eller events. Det kan dels öka engagemanget från mottagarna och dels öka möjligheterna att innehållet delas vidare.
Kom ihåg att alltid lägga störst fokus på budskapet och innehållet av nyhetsbrevet. Ofta lönar det sig att låta designen vara enkel och främst fungera som en förstärkare av budskapet.

Läs även vår artikel ’Vikten av att marknadsföra företaget till rätt målgrupp’.