För de flesta företag är det en självklarhet att nya kunder är nyckeln till framgång. Särskilt viktigt är det under de första åren som startup, men i svåra tider som Covid-19 blir det viktigare för många olika typer av företag. Däremot är det långt ifrån alla som vet vilka strategier som är värda att lägga ner tid, pengar och energi på och vilket värde olika sätt kan tillföra.
Det finns många olika sätt att få nya kunder och samma metod kan omöjligt passa alla typer av företag. I det här inlägget får ni nio nycklar som låser upp olika sätt för ert företag att få nya kunder.

1. Identifiera och lär känna er målgrupp

Målgruppen är den grupp människor ni idealt vill nå ut till. En hel del företag lägger inte tillräckligt med resurser på målgruppen och riktar in sig till en felaktig eller för bred målgrupp. Den största potentiella förlusten däri ligger i att nå ut till personer som inte ännu är redo eller intresserade av att överväga ert företag, era produkter eller tjänster. Genom att lägga fokus på att lära känna och optimera målgruppen finns stor framgång att förvänta sig.

Goda insikter och förståelse kring målgruppen är grunden för att kunna lyckas på lång sikt. För att lyckas få nya kunder är det viktigt att först identifiera vilka de nuvarande kunderna är. Lär sedan känna dem utifrån beteende och mönster, för att skapa en bättre uppfattning om vad som är viktigt för dem, var de rör sig online, vilka frågor de vill ha besvarade och vilka kanaler och strategier som är mest engagerande för dem.

En bra utgångspunkt i skapandet av målgruppen är frågor såsom:

 • Vad har de för demografi?
 • Vad har de för intressen?
 • Vilka kanaler rör de sig över?
 • Vilket innehåll är relevant för dem?
 • Vad har de för behov?

För mer tips och strategier för att marknadsföra företaget till rätt målgrupp läs även vår andra artikeln vikten av att marknadsföra företaget till rätt målgrupp.

2. Ny företagswebbplats

En av de viktigaste områden att investera tid och pengar i som startup är en
företagswebbplats. Är ni inte längre en startup utan har funnits längre tid (kanske till och med en större organisation), men inte har en webbplats (eller en utdaterad webbplats), så bör ni bygga en ny företagswebbplats. Några av de fel vi sett företag göra är bland annat webbplatser som inte fungerar, som är svåra att navigera och där det är svårt att hitta bland innehållet. Bland de värsta fallen är informationen helt utdaterad, eller så finns inte mycket information alls. Det finns ett bra citat som lyder:

Ert webbplats marknadsför er 24/7. Ingen av era anställda kommer göra det.

Paul Cookson

När ni väl börjar få in potentiella kunder är det viktigt att se till att er företagswebbplats visar upp ert företag och era produkter eller tjänster på bästa sätt.
Det sista ni vill är att era besökare får fel intryck av er och lämnar webbplatsen.

Se till att fylla på webbplatsen med tillräckligt mycket information, helst i flera format som text, bilder och video. Inkludera möjligheten för besökare och potentiella kunder att visa intresse genom att lämna sina kontaktuppgifter eller kanske registrera sig (om det behövs för att exempelvis kunna testa er produkt).
Gör det enkelt både för er och era potentiella kunder att kunna ta nästa steg; vare sig det är under arbetstid, på kvällen eller klockan fyra på morgonen. Detta kan spara tid för alla och underlätta processen mer.
Ha GDPR i åtanke när ni frågar efter uppgifter. Se bland annat till att ni enbart frågar efter de uppgifter ni behöver och att ni får ett samtycke att uppgifterna sparas i databasen.

Läs även vår inlägg ’Vanligaste skäl att företags­ webbplats inte genererar klienter och hur man löser dem’ som har samling av vanligaste fel som vi sett företag göra (och fortfarande gör) inom olika branscher under åren.

3. Sökmotoroptimering

Oavsett hur bra innehållet på företagets webbplats är behöver den trafik för att framgångsrikt kunna fylla sin funktion. Att lägga ner mycket tid och resurser på företagets blogg är givetvis positivt, men för att kunna bli lönsamt är det viktigt att även aktivt använda taktiker och tekniker inom sökmotoroptimering (även kallat SEO).
Sökmotoroptimering innebär, enkelt uttryckt, att ni på olika sätt optimerar webbplatsens användarvänlighet, innehållet på er webbplats samtidigt som ni även jobbar på att få in fler länkar från andra webbplatser. Detta resulterar i att ni rankar bättre (som det kallas på engelska) och ni hamnar högre hos sökmotorer som Google. Med bättre rankning så börjar nya besökare och potentiella kunder lättare hitta er företagswebbplats genom sökmotorer. Att nå personer när de aktivt söker efter något relaterat till ert företag och att synas högt upp i relevanta sökningar på Google och andra sökmotorer är oerhört värdefullt när det gäller att få nya kunder. Därför är det viktigt att företaget lägger ner tillräckliga resurser på att sökmotoroptimera webbplatsen och innehållet.

Kom igång med SEO:

Använd verktyg, SEMrush och Ahrefs som bas för er sökmotoroptimering (dessa kostar).

 • Identifiera först vilka keywords och formuleringar som era nuvarande besökare använder för att hitta till er webbplats.
 • Avgör sedan om dessa sökord är optimala och bestäm vilka andra sökord och termer ni kan optimera mot därifrån.
 • Välj keywords som är i linje med marknaden, har låg konkurrens och som på ett mätbart sätt kan visa konverteringar. 

Det är viktigt att veta att dessa verktyg inte har 100% korrekt data av sökningar, utan kan avvika en del. Däremot är de väldigt bra för research av vilka sökord som är mer intressanta och även för att hitta inspiration för vad ni kan skriva om.
Var försiktiga med hur många gånger ni inkluderar ett sökord och vilka SEO-råd ni följer online, då dessa råd kan vara äldre. Att exempelvis inkludera era relevanta sökord på ett repetitivt sätt eller för många gånger (kallat “keyword stuffing” på engelska) kan göra mycket mer skada än nytta. Om ni först researchat sökord och ämnen med något av verktygen kan ni sedan optimera sökorden efter inlägget, istället för inlägget efter sökorden.

Låt Foomle Design sköta er sökmotoroptimering

Framgångsrik sökmotoroptimering kan vara mycket tidskrävande att utföra, särskilt om ni inte är insatta i det sedan tidigare. Därför kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en SEO byrå som tar hand om de delarna, för att ni ska kunna maximera resultaten med er webbplats.

4. Be om kundreferenser

Att ha tillgång till positiva utlåtanden från era kunder på webbplatsen kan vara ett effektivt sätt att lindra tveksamhet och öka nya besökares känsla av tillit och trygghet. Att kunna läsa vad andra haft för upplevelse av ert företag kan för många potentiella kunder vara avgörande för att ens kunna överväga att konvertera hos er.
Kundreferenser och rekommendationer må vara effektiva, men de dyker sällan upp av sig själv. Därför är det mycket viktigt att ni ser till att fråga om kundernas åsikter och feedback.

Dra nytta av era befintliga kunder genom att få kundreferenser eller betygsättningar från positiva upplevelser, som ni sedan kan visa vid produkter eller tjänster på webbplatsen för att öka kredibiliteten.
Implementera ett system för att be om betyg i samband med köp och för att be om feedback vid förlängningar av avtal. Om kundbasen är av mindre storlek kan det vara mer lönsamt att manuellt ringa ut eller nå ut via e-post.

Ni kan även be era befintliga kunder om hänvisningar och se om de känner någon som skulle kunna gynnas av ert företags tjänster eller produkter.
Tillit är något som ofta tar tid och ansträngningar att bygga upp. Genom att fråga om hänvisningar får ni möjlighet att dra nytta av era kunders befintliga relationer. När någon vi känner och litar på rekommenderar något går resan från upptäckt till övervägande och konvertering ofta mycket snabbare.

5. Content marketing

När det kommer till att skaffa nya kunder finns det lite som kan mäta sig med kraften av att leverera genuint värde. Att regelbundet uppdatera webbplatsen och konton på sociala medier med nytt (relevant och värdefullt) material är en hållbar strategi som passar de flesta typer av företag.

Content marketing är att strategiskt publicera värdefullt innehåll som ger kunder anledningar att upptäcka er och engagera sig i ert varumärke. Innehållet kan bland annat vara i form av

 • artiklar
 • blogginlägg
 • podcasts
 • videor
 • guider
 • verktyg
 • diagram
 • infographics

beroende på vad som är relevant för företaget och målgruppen.
Innehållet kan besvara era kunders frågor på ett proaktivt sätt, i alla delar av säljfunneln; från de som just upptäckt ert företag till de som utvärderar er bland olika alternativ, till de som i princip är redo att konvertera.
Med hjälp av content marketing blir det enklare att bygga upp förtroende och tillit med målgruppen, driva in fler besökare till webbplatsen, förbättra konverteringsgraden och skapa stark kontakt med era slutkunder. När ni kontinuerligt ger goda anledningar att fortsätta besöka er webbplats och era kanaler, förstärker ni aktivt er relation till kunderna och ökar chanserna att få nya kunder genom rekommendationer.

Klicka här för att läsa mer om content marketing och få kraftfulla strategier och konkreta tekniker för att uppnå framgång.

Vi på Foomle Design digital byrå kan hjälpa till med allt från att hålla era kanaler över sociala medier uppdaterade till att hålla er webbplats levande med relevanta blogginlägg och värdefulla artiklar.

6. Telemarketing

För många är tanken på att ringa kalla samtal jobbig, för andra är den rent av skräckinjagande. Värt att ha i åtanke är dock effektiviteten som telemarketing innebär. Att få direktkontakt och kunna starta dialoger på bara några ögonblick kan vara mycket värdefullt för att få nya kunder. Telemarketing kan vara en lönsam strategi för många olika typer av företag och särskilt givande vid uppstarter och tillväxtfaser.

Avgör först om telemarketing kan vara en god strategi för er verksamhet.
Det bör passa marknaden, branschen och framförallt målgruppen för att vara ett framgångsrikt sätt att få nya kunder. Kanske hade ert företag kunnat gynnas av att anställa eller samarbeta med ett säljteam som marknadsför och säljer era tjänster eller produkter, eller kanske vore det mer lönsamt att ringa ut själv.

Ha i åtanke att kalla samtal inte nödvändigtvis behöver ha konverteringar i fokus för att vara direkt lönsamma. Att ringa ut för att boka ett möte, be om feedback eller besvara frågor kan vara mycket gynnsamt för att hjälpa kunder fram genom olika delar av köpresan.

Innan ni ringer ut är det viktigt att sätta upp strategier med tydliga målsättningar, så att ni kan mäta processens framgång i detalj. för att förmedla tydlighet och trygghet under samtalen, förbered samtalsmallar (inledning, behovsanalys, presentation av budskap/erbjudande, svar på frågor), värde med samtalet, call to action (vad har ni för önskad handling?), målsättning med samtalet, samt struktur för uppföljning och återkoppling.

7. Sökmotorannonsering

Search Engine Marketing (SEM), eller sökmotorannonsering som det heter på svenska, är annonsering i samband med relevanta sökningar på sökmotorer såsom Google eller Bing. Genom att köpa annonsplatser på sökmotorers resultatsidor kan ni se till att hamna ovanför de organiska sökresultaten på särskilt relevanta sökord (alltså vad potentiella och befintliga kunder kan tänkas söka på för att hitta de tjänster eller produkter ni erbjuder). Ni debiteras när någon klickar på era annonser (Cost Per Click), vilket innebär att ni bara betalar för nya besökare till er webbplats. En automatiserad budgivning genomförs vid varje sökning, där taket på ert CPC kommer att avgöra resultatet.

Sökmotorannonsering kan vara ett mycket lönsamt sätt att fånga in en stor del köpklara potentiella kunder vid precis rätt tid.
Särskilt för e-handlare är sökmotorannonsering ett av de absolut viktigaste verktygen för att få fler nya kunder som söker efter era produkter eller tjänster. Både konverteringsgraden såväl som kvaliteten på nya besökare kan påverkas positivt.

För att lyckas med sökmotorannonsering krävs både analyser av marknaden för att kartlägga relevanta sökord och sökfraser, samt resurser att övervaka och mäta resultaten för att optimera kampanjen mot störst förutsättningar för konverteringar.
Foomle Design hjälper er gärna att komma igång med er sökmotorannonsering.

8. Använd LinkedIn

Att skapa ett LinkedIn-konto tillsammans med en LinkedIn företagssida till företaget är kostnadsfritt och ger goda möjligheter att skaffa nya kunder. LinkedIn är ett utmärkt verktyg för företag i alla olika storlekar att hitta nya prospekt och kunder, skapa kontakt med befintliga kunder, förstärka relationen med sin målgrupp, samt bygga partnerskap.

Dela kunskap, insikter, underhållning eller information genom statusuppdateringar, inlägg eller artiklar. På det sättet ger ni potentiella och befintliga kunder möjlighet att fördjupa sig i ert varumärke, samtidigt som de bekvämt och enkelt kan engagera sig med företaget genom att kommentera och dela innehållet.
Fokusera på att leverera värdefullt innehåll genom att vända er till personer i olika delar av säljfunneln. Sträva efter att låta varje uppdatering ge goda anledningar att vilja följa ert företag.

Se Foomle Designs LinkedIn företagssida som exempel på hur det kan se ut.

Att publicera nytt innehåll regelbundet är viktigare än att publicera ofta, för att det helt enkelt stärker er pålitlighet. Avgör hur ofta ni bör publicera nytt innehåll och ha i åtanke hur ofta era branschkollegor syns på LinkedIn, hur ofta ni kan skapa värdefullt innehåll och hur mycket tid ni har möjlighet att lägga på att mäta resultat och optimera era strategier.

9. Nätverka

Nätverkande går ut på att bygga nya relationer i relevanta sammanhang eller kretsar och är ett bra sätt att få nya kunder. Attityden inför nätverkandet är otroligt viktig. Alldeles för många företag dyker upp på events med ett enda fokus; att pitcha sin produkt eller tjänst. Avsikter är något av det första vi människor känner av när vi träffar nya människor och det är viktigt att ni är lätta att tycka om. Sätt ert fokus på hur ni bäst kan bidra med värde till andra, för att bygga relationer starka nog att leda till konverteringar.

Nätverka fysiskt

Gå på mässor, nätverks-lunchar, gå med i klubbar eller organisationer som är relaterade till ert företag. Engagera er med målgruppen genom att träffa dem personligen i en miljö som är öppen för att knyta nya kontakter.
Hitta nätverks-events som är relevanta för er målgrupp och marknadsför att ni kommer att delta, för att fler ska kunna träffa er där. Under eventet är det viktigt att tänka att ni representerar företaget och är ansiktet utåt. Arbeta aktivt för att starta dialoger med besökare och gör det enkelt för andra att engagera sig med er.

Nätverka online

Nätverka online i sociala medier och forum och använd er av relevanta grupper för att skapa kontakter och stärka relationer för att nå nya kunder. Sök efter relevanta ämnen och delta i diskussioner i grupper ni gått med i på Facebook och LinkedIn.
Gå på relevanta webbinarium eller anordna egna, medverka på zoom-träffar för nätverkande och engagera er med er målgrupp där de rör sig på nätet.

Ett misstag många företag gör är att försöka ta på sig alla dessa delar själv utan att ha tillräckligt med kunskap, erfarenhet eller resurser. Det som ofta händer då är att vissa delar försummas (ofta i brist på tid), vilket följaktligen märks i resultaten.
Med Foomle Design kan ni få hjälp att skaffa nya kunder genom sökmotoroptimering, content marketing, sökmotorannonsering och som strategisk samarbetspartner för ert företags tillväxt online.
Kontakta oss idag så öppnar vi upp för en dialog och ser hur vi bäst kan hjälpa er.